scan dal (lipiec 2017, minus1.artspace)Zestawienie dwóch artystek, które dzieli spora ilość kilometrów, granic państwowych i kulturowych, przeżyć oraz doświadczeń artystycznych, a łączy wrażliwość obserwatora i kontekst sytuacji społecznej. Dwie kobiety, które żywo opowiadają o zaistniałej rzeczywistości. Rzeczywistości którą widzą, komentują i oceniają, przy jednoczesnym zachowaniu inteligentnego dystansu i artystycznego niedopowiedzenia.

// Dominika Kowynia: „Obraz „Całują się” namalowałam w 2011 roku. Inspiracją było zdjęcie z plotkarskiego portalu internetowego, na którym uchwycony został moment powitania dwóch aktorek - Magdaleny Cieleckiej i Mai Ostaszewskiej. W tamtym momencie najbardziej interesował mnie sam gest, jego ekspresja, uczucie łączące te dwie kobiety. Teraz ten obraz nabiera innego znaczenia. Pocałunek dwóch kobiet, ich czułe pozdrowienie widzę w kontekście wydarzeń ostatnich dwóch lat i odczuwalnej solidarności Polek w obliczu zachodzących w naszym kraju zmian.”

// Vera Klimentyeva: „Badam fizyczne, symboliczne i psychologiczne elementy koncepcji idei narodowej i jej rozwoju we współczesnych społeczeństwach trzech krajów (Rosji, Polski i Austrii) o wspólnej przeszłości, prezentowanych przez pryzmat współczesnych trendów, wykorzystujących wizualne elementy kultury internetowej i quazi-naukowe podejście do badanej sprawy.”

W ramach wystawy jako bonus odbył się mini - koncert Jakuba Czyża tworzącego projekt “Odmieniec”:

„Muzyka, którą tworzę wynika z improwizacji, z poszukiwań – jest swego rodzaju próbą zilustrowania stanów emocjonalnych, które towarzyszą rozważaniom nad pytaniami „kim jestem, dokąd zmierzam” i „kim chcę być”.

Muzyka odmieńca oscyluje wokół klimatów ambient, drone, noise, post-rock, psychedelic, shoegaze.
Zobacz inne moje projekty >>