say hallo viennaProjekt happeningowy dotyczący rozkładu wyobrażenia o Wiedniu i Austrii budowanego z perspektywy turysty na rzecz rozkładu wyobrażenia o tym samym budowanego z perspektywy mieszkańca. Say hallo Vienna była zblendowanym stereotypem zderzonym z rzeczywistością. Miks oczekiwań przybysza z faktycznymi doświadczeniami uczestnika zdarzeń w opisywanej rzeczywistości. 

Formalnie treść projektu (happenignu) budowana była w oparciu o kilka multiplikujących ją elementów takich jak:
- wykorzystanie treści dzieł artystycznych austriackich twórców oraz ich  metod budowania narracji. Tyczy się to głównie akcjonizm, którego forma tworzenia misterium została poniekąd skopiowana do formuły happeningu, z wykorzystaniem ludzi i farby do budowania interakcji i przebiegu transowego, podbudowywanego muzyką dzikiego obrzędu. W wyświetlanym podczas happenigu found footage wykorzystałem elementy sztandarowych “towarów eksportowych” austriackiej kultury i pop-kultury, takie jak Mozart, Niki Lauda, fragmenty filmów Michaela Haneke czy Ulricha Seidla, etc.
- wykorzystanie własnych treści budowanych wobec napotkanych doświadczeń i działania w miejscowych strukturach. Przykładem mogą być obrazy, stworzone z kapiącej przez parę miesięcy nieprzerwanie farby w pracowni malarskiej Akademie der bildenden Künste w Wiedniu.
- dźwięk, będący z jednej strony transowym, budującym nastrój misterium hałasem, z drugiej zsamplowaną i “umuzycznioną” wersja publicznych wypowiedzi, dialogów i opowieści podkradniętych ze współczesnej austriackiej pop-kultury.

Happening stworzony wspólnie z Peterem Haubenbergerem, muzyka do video found footage: Bartosz ZaskórskiZobacz inne moje projekty >>