projekty kuratorskieProjekty kuratorskie to nieco nawyrost zatytułowane przedsięwzięcia, które dane mi było inicjować lub współinicjować, a następnie organizować razem z pozostałymi członkami stowarzyszenia -1, które dysponuje przestrzenią wystawienniczą Minus1.artspace w Katowicach. Będąc przedstawicielem  stowarzyszenia -1, wraz jego pozostałymi cżłonkami lub osobami blisko związanymi z naszą działalnością podejmujemy inicjatywy organizowania wydarzeń z obszaru sztuki wizualnych, performatywnych czy kulturotwórczych. W zakładce “projekty kuratorskie” pozowliłem sobie wyminić kilka wydarzeń, których byłem bezpośrednim inicjatorem lub koordynowałem najbardziej ich powstawanie. 

Do  członkówi i nabliższych wspierających opisaną  powyżej inicjatywę zaliczają się m.in. Małgosia Rozenau, Dominika Kowynia, Jola Jastrząb, Witek Szwedkowski, Karol Aniszewski czy Olek Meryk.

W “projektach kuratorskich” znajduje się także projekt realizowany w Galerii Wąskiej. Wąska była inicjatywą pracowni malarskiej prof. Andrzeja Tobisa i dr Dominiki Kowyni gdzie studenci realizowali swoje pierwsze próby wystawiennicze, a do kuratorowania których byłem niekiedy zapraszany. Zobacz inne moje projekty >>