OTWARTA ZĄBKOWSKA - PROJEKT I WYKONANIE GRAFIKI ULICZNEJ


Projekt zakładał wykonanie malunku na asfaltowej części ulicy, który pełniłby jednocześnie funkcję gry. Koncepcja nawiązywała z jednej strony do parkouru, z drugiej strony do starej i popularnej gry w klasy. Układ namalowanych sześcianów tworzył wyznaczane barwnym wypełnieniem drogi, które pokonywało się,  przeskakując przez zamalowane pola. Jedna barwa to jedna trasa.

Projekt wykonanyj dla: Fundacji Skwer Sportów Miejskich i Urzędu Miasta Warszawy,  we współpracy z Agatą Stokłosą, ul. Ząbkowska, Warszawa 2018
< menuIDEA: OTWARTA ZĄBKOWSKA to formuła działań artystycznych, która wyniknęła z potrzeby zamanifestowania przez praskie środowiska twórcze swojej obecności, przypomnienia, że rewitalizacja Pragi zaczęła się od ich pojawienia się na Pradze blisko dwadzieścia lat temu. Zamknięta dla ruchu samochodów ulica Ząbkowska co roku staje się deptakiem i sceną, a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki - kinem, teatrem, pracownią, klubem poetyckim, miejscem zabawy, ale przede wszystkim SPOTKAŃ.

Chcemy, aby najbliższe otoczenie Ząbkowskiej stało się nie tylko przestrzenią wysokiej próby działań artystycznych, ale też aktywnego współuczestnictwa, twórczej wymiany myśli i wzajemnych inspiracji.

Chcemy, by ulica była swoistym forum społecznościowym znoszącym podział na estradę i widownię, gospodarzy i gości.


OTWARTA ZĄBKOWSKA to jedno z najciekawszych wydarzeń w stolicy – interdyscyplinarne, angażujące rozmaite dziedziny sztuki: literaturę, muzykę, film, sztuki plastyczne i wizualne, teatr i kulinaria.

Uzupełnione o różnorodne i wpisane w lokalny charakter warsztaty edukacyjne, artystyczne i hobbystyczne, happeningi i akcje w przestrzeni jedynej takiej ulicy w Warszawie upomina się o Pragę, wskazując na jej niezwykłą rolę w miejskiej tkance stolicy.