moje ciało jest moim wydarzeniemProjekt dyplomowy zrealizowany w pracowni prof. A. Tobisa oraz u prof. S. Brzoski (jako suplement). Obrona dyplomu była happeningiem pokazującym rytualny charakter obrony pracy magisterskiej jak i sztuczność samego zjawiska jak i całego procesu studiów artystycznych. Tworząc happening na żywo przed komisją chciałem podkreślićistotę konwenansu i rytuału w instytucji wobec faktycznej, nieskrępowanej swobody twórczej.

Akcja happeningu polegała na przemalowaniu przed komisją czarnego płótna na biały kolor. Działo się to w dużej pustej przestrzeni w której poustawiane były proste trójwymiarowe konstrukcje na których wyświetlał się obraz video z moimi pracami powstałymi w czasie studiów. Częstotliwość wyświetleń zależała od komisji, gdyżuruchamianie tego video-mappingu następowało w chwili gdy któryś z profesorów siadał na krzesło lub się na nim wiercił. By efekt był lepszy ilość krzeseł była o połowęmniejsza niż ilość członków komisji. U góry na dużym ekranie były 3 video projekcje pokazujące video jak prof. Tobis zakolorował mną na czarno owe płótno - przemalowywane przed komisją płótno.

Zobacz inne moje projekty >>