Małgorzata Rozenau “Proces wieńczy dzieło": Ciało jako nośnik „ ja”. W ujęciu Przemka ciało występuje jako widzialna, realna forma, dzięki której i poprzez którą jest możliwe wyrażenie idei, myśli i koncepcji, przejawia się intelekt. Ciało, fakt jego posiadania - jest na pewno. Ale czy ciało to „ja”?”.

“...Wojciech Eichelberger, na jednym ze swoich spotkań zwraca uwagę na odczytany na nowo paradygmat Kartezjusza „cogito ergo sum”- myślę więc jestem. Ponowne tłumaczenie słowa „cogito”, ujawnia jego równorzędne znaczenie. „Cogito” nie oznacza tylko – myślę. Oznacza – poznaję. Poznaję, więc jestem. W tym ujęciu, to nie rzeczywistość stworzona z myśli nas określa, ale obszar wiedzy oparty na doświadczaniu. Z całą efemerycznością i performatywnym charakterem tego procesu. Doświadczanie sobą, bycie jednocześnie przedmiotem i podmiotem własnych badań, gotowość do przeniknięcia sytuacji, włączenie się w jej okoliczności, otoczenie, wpływanie na jej przebieg, bycie jej częścią...”


Moje ciało jest moim wydarzeniem

Projekt dyplomowy
Cykl eksperymentów od 2016 r. 


Cykl eksperymentalnych działań w których wykorzystuję samego siebie jako podstawowy element twórczy. Jest to eksperyment w którym próbuję za pomoca kontekstu sytuacji stworzyć narrację poprzez samo naznaczenie sobą swojej obecności. 

Początkiem serii była praca dyplomowa polegająca na malowaniu obrazu samym sobą. Projekt składał się z dwóch podstawowych części. Pierwszą było zamalowanie płotna na czarno przez profesora u którego robiłem dyplom. Zadanie to wykonane zostało bezpośrednio moim ciałem. Druga cześć (moment obrony) to samodzielne przemalowanie płótna spowrotem na biało. Tu także użyłem samego siebie, czyniąc to przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym uzupełnieniem drugiej części były obiekty trójwymiarowe rozstawione wokół mnie na których mapowane były videa z moją podobizną. Projekcje uruchamiali nieświadomie członkowie komisji ruszając się na krzesłach.

video #1. części pierwsza >
video #2. część druga >

W ramach projektu, pod hasłem “Moje ciało jest moim wydarzeniem” wykonałem jeszcze dwa inne działania: pierwszym było eksponowanie siebie w ramach wystawy dyplomantów ASP w Katowicach 2016 (Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice).

Drugim działaniem była akcja podczas otwarcia wystawy finalistów konkursu Artnoble 2016 w Żyrardowie. Polegało ono na opisywaniu na bieżąco wydarzeń dziejących się w dniu wernisażu w galerii, pisaniu komentarzy do znajdujących się tam prac oraz na opisywaniu tego, że moje płótno z dyplomu (malowane mną przez Tobisa i potem mnie) nie znalazło się na wystawie, gdyż zostało zgubione przez Akademię (na Akademii). Opis w przygotowaniu 


  


# 1 - według Proppa jest to sytuacja początkowa - początek bajki, punkt startowy funkcji bohatera. Instalacja startowa, będąca wrotami do mojej opowieści, prezentująca mnie z różnych okresów życia i dorastania, mnie jako autora, moją głowę jako kreatowa, mój wizerunek jako zjawisko efemeryczne i przekształcane poprzez czas. Jestem tu z jednej strony bohaterem, który odbywa podróż po swym wykreowanym świecie. Z drugiej strony jestem przykładem, fikcyjnym podmiotem wypowiadającym się, który mógłby być kimkolwiek zechce. Zatem stan zerowy to stan wyjścia - punkt startowy do bajkowej podróży przez moją głowę, która skupiła w sobie te skrajne przeżycia współczesności.
<menu
 


W projekcie wykorzystane zostały fragmenty prac znalezionych w Internecie, a także prace następujących twórców: 


# Start - fotografie, które zostały mi wykonane w okresie od przedszkola do szkoły średniej przez różne punkty fotograficzne.   #1 - w opisie wykorzystano mem znaleziony w Internecie.  #2 - autor fotografii Natalii Groborz - Łukasz Cyrus
#3 - w opisie wykorzystano mem znaleziony w Internecie. #5 - w opisie wykorzystano mem znaleziony w Internecie. 
#6 - grafika autorstwa Maji Maciejko
#7 - muzyka: TEDE / Sir Michu - Polećmy razem, mem z opisu - Internet.  #9 - video: youtubowy poradnik dot. pielęgnacji paznokci.  #10 - mem ze strony: lovsy.pl