edukacja - formacja (listopad-grudzień 2017, minus1.artspace)"Wiedza i nauka stały się dominującym ideologicznym aparatem indoktrynacji, a tym samym przedmiotem wielu krytycznych recenzji, a także tematem tegorocznej "Documenta 14" (http://www.documenta14.de/de/) W pracy Edukacja / Formacja przedstawiam bibliotekę składającą się z książek, tekstów, archiwów, które wpłynęły na internalizację wiedzy, która poprzez neuroplastyczność była przechowywana w ścieżkach neuronalnych, synapsach i dosłownie uformowała fizyczne struktury w mózgu. Produkty technologii informacyjnych oraz całe spektrum wiedzy instytucjonalnej stały się dominującym produktem niedawno rozwiniętego kapitalizmu - kapitalizmu kognitywnego. Badam te fizyczne struktury, które pojawiają się w naszych mózgach, podczas gdy jesteśmy narażeni na powtarzające się i warunkujące procesy uczenia się i wiedzy."  - Žarko Aleksić


Praca "Edukacja - Formacja" miała charakter instalacji zbudowanej z tekstów naukowych, książek, wydruków i zapisów, a także projekcji wideo. Całośc stanowiła wzajemnie uzupełniającą się strukturę, która nawiązała do funkcjonowania ludzkiej świadomości


Zobacz inne moje projekty >>